Akvakultur

Automasjon for akvakultur

LEVEL Power & Automation har spesialisert seg på automasjonssystemer med kundens behov i sentrum, eksempelvis fokus på brukervennlighet, systemsikkerhet og lav vedlikeholdskostnad. LEVEL Power & Automation leverer automasjonssystemer til både havbruk og oppdrettsnæringen.

Våre løsninger

LEVEL Power & Automation har lang erfaring i å utvikle automasjons- og styringssystemer for maritim næring, offshore og landbasert industri. Erfaringen LEVEL Power & Automation har opparbeidet gjennom årene innen disse segmentene viderføres også til å utvikle løsninger innen akvakultur. Automatisering av fiskeoppdrett og havbruk har flere fordeler, eksempevis gir et integrert automasjonssystem oversikt over anleggets operasjon i sanntid. Det gir også den fordelen at oppdrettsanleggene kan overvåkes ved hjelp av webløsninger via mobile løsninger og PC. Dette er Digitalisering i praksis.

Automasjonssytemer reduserer også bemanningsbehov, slik at arbeidsbelastningen for personell og kostnad minimeres. Driftssikkerheten økes siden feil og uforutsette hendelser varsles automatisk når de oppstår, samtidig som fiskevelferden bedres.

LEVEL Power & Automation har, sammen med LEVEL Solutions, levert system for vannrensing til Bremnes Seashore’s nye anlegg for settefisk i Trovåg, hvor LEVEL Power & Automation har utviklet automasjonsløsningen til anlegget. Vi utvikler også automasjonsløsninger for foring, dødfiskopplukking og tilhørende prosesser, samt systemer for hybrid strømproduksjon tilpasset hvert enkelt oppdrettsanlegg. Et spesielt satsningsområde er mer miljøvennlig drift og kraftproduksjon, og derfor satser LEVEL Power & Automation på løsninger som er i samsvar med FN’s klimamål for det grønne skiftet. Vi tilbyr derfor skreddersydde løsninger for komplette oppdrettssystemer, som også omfatter batteri-hybride løsninger for oppdrettsbåter.

Sammen med våre partnere i LEVEL Group kan vi levere komplette løsninger for fiskeoppdrett.

Fordeler ved automasjon

Våre havbruksløsninger er designet med fokus på fleksibilitet og minimale installasjonsinngrep, og kan tilpasses alle bruksområder.
  • Reduserte kostnader
  • Redusert energiforbruk
  • Redusert bemanning
  • Redusert arbeidsbelastning
  • Økt kontroll
  • Økt oversikt
  • Økt sikkerhet
  • Økt fiskevelferd

Innovative løsninger for fiskeoppdrett

Effektiv vannrensing

Vi i LEVEL Power & Automation har lang erfaring innenfor utvikling av automasjonsløsninger for industri og maritim næring. Våre automasjonsløsninger er installert på skip til rederier lokalisert i hele verden, og vi har utviklet innovative teknologiske løsninger for næringen. I samarbeid med Knutsen OAS har vi utviklet KBAL, som er en banebrytende løsning for behandling av ballastvann uten bruk av kjemikalier. Denne teknologien har vi videreutviklet slik at rensemetoden også kan benyttes innen akvakultur, og den er nå i drift hos Bremnes Seashore’s anlegg for settefisk i Trovåg. Trykk-vakuum reaktoren, som utgjør kjernen i KBAL, har vist seg særdeles effektiv for destruering av sjølus og andre organismer. Vår teknologi for vannrensing bli nå markedsført under varemerket AKVADROP av vårt søsterselskap LEVEL Solutions.

Les mer om AKVADROP på deres nettsider.

Skreddersydd for hver kunde

Vi legger vår stolthet i å levere skreddersydde løsninger, og vi gjør vårt ytterste for å produsere våre produkter etter kundens behov. Vi i LEVEL Power & Automation  tror på at effektivt serviceoppfølging i ettertid, enkelt vedlikehold og høy grad av anleggets «oppetid», må gis topp prioritet når vi utvikler produkter og automatiserte systemer. For å forsikre våre kunder høy systempålitelighet har vi valgt Siemens og Saia-Burgess Controls AG fra Sveits som hovedleverandør når det gjelder programmerbare logiske styringer. Men, på forespørsel kan vi også benytte PLSer fra andre leverandører.

Spør oss om våre automasjonsløsninger for akvakultur

Hvis du har noen spørsmål, eller ønsker mer informasjon om våre automasjonsløsninger for havbruk, benytt kontakskjema under, eller ta kontant via telefon eller e-post
Navn *
Fill out this field
E-post *
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Telefon
Fill out this field
Melding *
Fill out this field
Pål Conesa
Daglig leder
Jone Owe
Avd.leder Engineering & Projects
Aut. El-installatør
Frank Vea
Avd.leder elektro & automasjon