Skipsautomasjon

Sikkerhets og kontrollsystemer

Vi i LEVEL Power & Automation er spesialister I automatiseringssystemer med fokus på enkel bruk og lavt vedlikehold. Vi leverer sikkerhets og kontrollsystemer tilpasset bruk i offshore, industri og maritime næringer.

Våre produkter

SAFE LEVEL-X

Sikkerhets og kontrollsystem SAS

SAFE LEVEL-X er designet for å oppfylle kravene til DNVs Offshore Standard A101, seksjon 5. SAFE LEVEL-X gir mulighet for midlertidig deaktivering av innganger og utganger for å tillate testing uten å forstyrre andre systemer, så vel som statusovervåking. Systemet leveres med berøringsskjerm som standard brukergrensesnitt.

SAFE LEVEL-S

Sikkerhets og kontrollsystem SIS

SAFE LEVEL-S bygger på samme maskinvare som PRO LEVEL-X, men der PRO LEVEL-X er designet for allsidig bruk, er SAFE LEVEL-S et lukket system, med programvare designet for å oppfylle spesifikke krav til uavhengige sikkerhetssystemer. Systemet leveres med berøringsskjerm som standard brukergrensesnitt.

Bruksområder

Våre løsninger er designet med fleksibilitet og enkel installasjon i tankene, og kan tilpasses de aller fleste bruksområder.
  • Offshore boreplatformer
  • FPSOer
  • Gasstankere
  • Fartøy med gassdrift
  • Sikkerhetssystem for hjelpemotorer
  • Sikkerhetssystem for maskin
  • Sikkerhetsystemer for kjele
  • Ventilasjonsstopp-systemer

Innovative løsninger for maritim industri

Trygge løsninger for offshore og skip

Et godt sikkerhets og kontrollsystem er nødvendig for å redusere risiko for mennesker, miljø og materielle verdier ved påbegynte farlige hendelser. Vi utvikler og leverer ICSS systemer tilpasset enhver bruk. Våre sikkerhets og kontrollsystemer er fullt autonome, og kan innlemmes i skipets øvrige automasjonssystem (SAS), eller installeres som en isolert krets (SIS), alt ettersom hvilket sikkerhetsnivå som er påkrevd. Systemene gir akustisk varsling, og en visuell oversikt over alarmer og alarmlogger som gjør det enkelt å iverksette nødvendige tiltak. Ved kritiske alarmer vil systemet stenge ned prosesser, og automatisk starte skadebegrensende tiltak, som brannslukking.

Skreddersydd for hver kunde

Vi legger vår stolthet i å levere skreddersydde løsninger og gjør vårt ytterste for å konfigurere våre produkter til våre kunders behov. Vi på LEVEL Power & Automation har tro på at effektivt servicearbeid, enkelt vedlikehold og høy oppetid må gis topp prioritet når vi utvikler produkter og systemer. For å forsikre våre kunder om den høy pålitelighet, har vi valgt Siemens and Saia-Burgess Controls AG fra sveits som vår hovedleverandør av programmerbar logisk styring, men etter forespørsel kan vi også benytte PLS-er fra andre leverandører.

Spør oss om våre sikkerhetssystemer

Hvis du har noen spørsmål, eller ønsker mer informasjon om våre sikkerhet og kontrollssystemer, benytt kontakskjema under, eller ta kontant via telefon eller e-post
Navn *
Fill out this field
E-post *
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Telefon
Fill out this field
Melding *
Fill out this field
Pål Conesa
Daglig leder
Jone Owe
Avd.leder Engineering & Projects
Aut. El-installatør
Frank Vea
Avd.leder elektro & automasjon