Batteri-hybrid fremdrift

Reduser drivstofforbruk, utslipp og kostnader til vedlikehold med et batteri-hybrid fremdriftsystem fra LEVEL Power & Automation. Vi installerer hybridsystemer på alle typer skip og fartøy.

Hybridteknologi for skip og fartøy

Etter hvert som krav om lavere utslipp fra den maritime sektoren øker, og batteriteknologien modnes, har hybrid-batterisystemer for skip og fartøy blitt et stadig mer attraktivt alternativ for fremdrift.

Det er flere fordeler ved å kombinere moderne batteriteknologi med tradisjonelle dieselgeneratorer. I tillegg til å senke utslipp og drivstofforbruk, reduserer hybrid-batterisystemer slitasje på generatorer, vedlikeholdskostnader og driftsstans. De leverer også jevnere kraft, reduserer belastning på hovedmotorer og eliminerer strømbrudd ved start av generator.

Hybride batterisystemer kan være gunstige for et bredt spekter av skip og fartøy. Taubåter og offshorefartøy drar nytte av økt kraftleveranse, forbedret reservekraft og sikkerhet, reduksjon av kald start og start – stop. Ferger og cruiseskip drar nytte av redusert støy og vibrasjoner, samt røykfri drift og null utslipp i grønn modus. Muligeheten til å operere fartøy uten utslipp, sikrer tilgang til miljøfølsomme områder og lavere dokkingsavgift. Ladbare hybridløsninger for ferger og passasjerskip reduserer kostnadene for drift og utslipp ytterligere, ved å benytte tiden ved kai til å fylle opp batteriene med landstrøm.

Våre hybridløsninger er velegnet for både nye konstruksjoner og for etterinstallasjon.

En effektiv løsning for alle skipstyper

Supplyskip og taubåter

Supplybåter og taubåter har en rekke fordeler å hente ved å innstatallere et hybridsystem for fremdrift. Under fart vil systemet kunne jevne ut belastingstopper «peak shaving» og sørge for jevn belastning på hovedmotorene. Hybridsystemet kan også benyttes som «spinning reserve» ved at batteriet raskt kan levere ekstra kraft etter behov og ved krevende forhold. Hvor supplybåter har mest å hente er under bruk av dynamisk posisjonering, hvor batteripakken kan erstatte en hovedmotor som reserve. Erfaring med hybridsystemer har vist at supplybåter redusere utslipp og forbruk med 30% under DP-operasjoner. I tillegg til reduserte kostnader og utslipp, vil reduserte støyutslipp øke komforten for besetningsmedlemmene ombord.

Ladbar hybrid for ferger og cruiseskip

Ladbar hybridteknologi er en fremtidsrettet teknologi for ferger og cruiseskip. Ved å lade batteriene med landstrøm når fartøyet ligger til kai, sparer en både miljøet for klimagassutslipp og reduserer kostandene til drivstoff. Ved å benytte seg av batterier til fremdrift når en går til og fra land reduserer en lokale utslipp av avgasser og NOX, samtidig som en reduserer støyforurensning. Ved overfart benyttes batteriet til å gjevne ut belastningstopper.

Noen av våre fornøyde kunder

Vi gjør alltid vårt ytterste for å imøtekomme våre kunders behov, og levere etter deres individuelle spesifikasjoner. Vi har derfor en klientliste som består av noen av verdens ledende rederier og offshoreselskaper.

Spør oss om batteri-hybrid fremdrift

Hvis du har noen spørsmål, eller ønsker mer informasjon om våre løsninger for hybridsystemer for skip, benytt kontakskjema under, eller ta kontakt via telefon eller e-post
Navn *
Fill out this field
E-post *
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Telefon
Fill out this field
Melding *
Fill out this field
Pål Conesa
Daglig leder
Jone Owe
Avd.leder Engineering & Projects
Aut. El-installatør
Frank Vea
Avd.leder elektro & automasjon